1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. บริการสุขภาพผู้หญิงชาติพันธุ์

บริการสุขภาพผู้หญิงชาติพันธุ์

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 19 พ.ย. 2018

บริการสุขภาพผู้หญิงชาติพันธุ์

พิกัดเพศ คุยกับ อาจารย์รณภูมิ สามัคคีคารมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องระบบบริการสุขภาพผู้หญิงชาติพันธุ์ และทุกคน