ผู้ชายข้ามเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 8 ต.ค. 2018

ผู้ชายข้ามเพศ

พิกัดเพศ คุยกับ คาณัสนันท์ ดอกพุฒ และฌวินทร์วิชญ์ พันกุ้ย เรื่องผู้ชายข้ามเพศกับบริการสุขภาพที่จำเป็นและเป็นมิตร