1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. แชตบอต “โปลิศน้อย”

แชตบอต “โปลิศน้อย”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 27 ส.ค. 2018

แชตบอต “โปลิศน้อย”

พิกัดเพศคุยกับ พ.ต.ท.หญิง เพรียบพร้อม เมฆิยานนท์ สารวัตรกลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แชตบอต "โปลิศน้อย" ที่คอยช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง