ชีวิตหลุดโค้ง

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 13 ส.ค. 2018

ชีวิตหลุดโค้ง

พิกัดเพศ พูดคุยกับ อาจารย์พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็นวัยรุ่นไทยกลายเป็น "แม่" และถอดบทเรียนภารกิจ คืน "แม่วัยรุ่น" สู่สังคม