1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดร้องเรียนรถมีปัญหาระบบเกียร์ เรียกร้องให้บริษัทซื้อรถคืน

ผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดร้องเรียนรถมีปัญหาระบบเกียร์ เรียกร้องให้บริษัทซื้อรถคืน

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

ผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดร้องเรียนรถมีปัญหาระบบเกียร์ เรียกร้องให้บริษัทซื้อรถคืน

คลิปเสียงที่คล้ายกัน