Out of the Box

พิกัดเพศคุยกับ ชุมาพร แต่งเกลี้ยง จากกลุ่มโรงน้ำชา ถึงกิจกรรม Out of the Box โครงการประกวดวาดภาพความเท่าเทียมและหลากหลายทางเพศ และกิจกรรม Gender camp สร้างความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศให้กับเด็กและเยาวชน