1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. พลิกมุมมองพ่อแม่ ดูแลลูกหลานปลอดภัยเรื่องเพศ

พลิกมุมมองพ่อแม่ ดูแลลูกหลานปลอดภัยเรื่องเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 11 พ.ค. 2018

พลิกมุมมองพ่อแม่ ดูแลลูกหลานปลอดภัยเรื่องเพศ

"พิกัดเพศ" คุยกับ เสาศิลป์ เพ็งสุวรรณ ประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เรื่องการพลิกมุมมองเรื่องเพศของพ่อแม่ เพื่อดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยเรื่องเพศ และการปฏิบัติการจริง "ชุมชนต้นแบบ" สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ