1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. จับกระแสครอบครัวไทย คุณภาพชีวิตเด็กเป็นอย่างไร?

จับกระแสครอบครัวไทย คุณภาพชีวิตเด็กเป็นอย่างไร?

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 23 เม.ย. 2018

จับกระแสครอบครัวไทย คุณภาพชีวิตเด็กเป็นอย่างไร?

พิกัดเพศคุยกับ ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส.การจับกระแสครอบครัวไทย คุณภาพชีวิตเด็ก-เยาวชน เป็นอย่างไรบ้าง?