1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หลังคาเดียวกัน
  4. รายละเอียดประกาศ สคบ. เรื่องธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย / ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้

รายละเอียดประกาศ สคบ. เรื่องธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย / ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้

รายการ : หลังคาเดียวกัน

ออกอากาศ 23 เม.ย. 2018

รายละเอียดประกาศ สคบ. เรื่องธุรกิจให้เช่าที่พักอาศัย / ปัญหาจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้