1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. บทบาทสภาเด็กและเยาวชน

บทบาทสภาเด็กและเยาวชน

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 26 มี.ค. 2018

บทบาทสภาเด็กและเยาวชน

ภัทรวดี ใจทอง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สะท้อนมุมมองและบทบาทของตัวแทนเยาวชนในคณะกรรมการท้องวัยรุ่นระดับชาติ รวมถึงการทำงานของสภาเด็กและเยาวชน สามารถสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพได้อย่างไร