1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. สัมพันธ์วัยรุ่นเกิดขี้นอย่างรวดเร็ว

สัมพันธ์วัยรุ่นเกิดขี้นอย่างรวดเร็ว

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 29 มี.ค. 2018

สัมพันธ์วัยรุ่นเกิดขี้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อวัยรุ่นรู้จักความรัก นำไปสู่ความสัมพันธ์ทางเพศที่รวดเร็วขึ้น เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้แล้วจะหาทางออกอย่างไร ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ : ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา