กวีนิพนธ์

หากกล่าวถึงนักกวีของไทย มีมาแต่ครั้งโบราณกาลก่อน แต่ละยุคสมัยการก่อเกิดนักกวีจึงมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ทุกคนกว่าจะเป็นักกวีได้ ต้องมีผลงานที่โดดเด่น ติดตามในรายการ มองอดีต กับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม : ภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย