โรคลมแดด

ภาวะที่เกิดจากอากาศร้อน สามารถเกิดโรคได้หลายอย่าง โดยเฉพาะโรคลมแดด สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา : นวัตกรต้านออฟฟิศซินโดรมและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง