1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ผู้บริโภคร้องเรียนถูกหลอกซื้อบ้าน ไม่ได้ส่วนลดตามโฆษณา ซื้อบ้านมือ1แต่ได้บ้านมือ2

ผู้บริโภคร้องเรียนถูกหลอกซื้อบ้าน ไม่ได้ส่วนลดตามโฆษณา ซื้อบ้านมือ1แต่ได้บ้านมือ2

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 24 ม.ค. 2018

ผู้บริโภคร้องเรียนถูกหลอกซื้อบ้าน ไม่ได้ส่วนลดตามโฆษณา ซื้อบ้านมือ1แต่ได้บ้านมือ2

คลิปเสียงที่คล้ายกัน