1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. คลื่นแรงโน้มถ่วงจาก NGC 4993

คลื่นแรงโน้มถ่วงจาก NGC 4993

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 5 ม.ค. 2018

คลื่นแรงโน้มถ่วงจาก NGC 4993

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักดาราศาสตร์ สหรัฐอเมริกา ตรวจสอบพบคลื่นแรงโน้มถ่วงจากอวกาศ ซึ่งเกิดจากดาว 2 ดวงชนกันมีชื่อว่า NGC 4993 ซึ่งชนกันเมื่อ 130 ล้านปีที่ผ่านมา โดยคลื่นแรงโน้มถ่วงนี้ เพิ่งเดินทางถึงโลก จึงสร้างความตื่นเต้นแก่บรรดานักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักดาราศาตร์เป็นอย่างมาก

ติดตามในรายการ หน้าต่างโลก กับ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ วินิจฐา จิตต์กรี