1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. ศรัทธามาร์เก็ตติง

ศรัทธามาร์เก็ตติง

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 13 ธ.ค. 2017

ศรัทธามาร์เก็ตติง

วิเคราะห์สถานการณ์ศรัทธามาร์เก็ตติ้ง ที่ไม่ได้อิงแค่เรื่องของศาสนาเพียงอย่างเดียว และไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แม้แต่ชาติตะวันตกที่ถูกยกให้เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องนี้กระจายทั่วไปในสังคม