1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เมื่อโลกนี้ไม่มีวัยเกษียณอายุ

เมื่อโลกนี้ไม่มีวัยเกษียณอายุ

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 7 ธ.ค. 2017

เมื่อโลกนี้ไม่มีวัยเกษียณอายุ

เกษียณอายุในหลายประเทศอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ 60 ปี แต่อาจจะยืดออกไปนานกว่านั้นหรือไม่มีการเกษียณอายุเลย หลังพบปัญหาอัตราการเกิดต่ำจนส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานต้องจ่ายเงินผ่านภาษีเพื่อเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ทั้งที่ตนเองก็มีภาระเยอะอยู่แล้ว

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีระนัยพงศ์