1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. กระแส Minimalis ที่ญี่ปุ่น

กระแส Minimalis ที่ญี่ปุ่น

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 6 ธ.ค. 2017

กระแส Minimalis ที่ญี่ปุ่น

กระแส Minimalis ที่ประเทศญี่ปุ่นขณะนี้กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวม หลังกระแสนี้เข้ามา ทำให้การจับจ่ายใช้สอยในประเทศลดน้อยลง สำหรับกระแสนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นกับคนโสด ที่ชอบอะไรไม่มาก บ้านโล่ง สะอาดตา ของไม่เยอะ

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีระนัยพงศ์