ปฎิรูปตำรวจ

ย้อนดูเส้นทางปฏิรูปตำรวจในหลายประเทศ เพื่อถอดบทเรียนที่น่าสนใจ ระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีคำตอบกับเรื่องนี้