ศิลปะการโกหก

มีผลงานการศึกษาจากต่างประเทศพบว่า มนุษย์บนโลกนี้จะพูดไม่จริงหรือโกหกวันละ 2 ครั้ง โดยแต่ละคนจะมีศิลปะในการโกหกที่ไม่เหมือนกัน แต่ก็ล้วนแล้วโกหกเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจเสียมากกว่า

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย ปารณีย์ จันทรกุล และ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์