1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. แอลกอฮอล์อันตรายต่อตับ

แอลกอฮอล์อันตรายต่อตับ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 15 พ.ย. 2017

แอลกอฮอล์อันตรายต่อตับ

ตับ ทำหน้าที่ขจัดสารพิษออกจากร่างกาย หนึ่งในนั้นคือ "แอลกอฮอล์" หากปริมาณแอลกอฮอล์มีมากจนส่งผลต่อการทำงานของตับโดยตรง ติดตามกับ ผศ.นพ.หม่อมหลวง ทยา กิติยากร : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี