1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 13 พ.ย. 2017

ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น

แก้ปัญหาไม่เคยได้ "ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น" จริงหรือที่ปัญหานี้เกิดจากฮอร์โมนที่พุ่งพล่าน, ขาดความรู้ หรือ เรื่องเพศเป็นเรื่องที่เรา(ต้อง)ไม่คุยกัน
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ คุณสมชัย แกมทอง : ผู้อำนวยการสำนักการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี