1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. เวียดนามจัดโซนนิ่งทำเกษตรปากแม่น้ำโขง

เวียดนามจัดโซนนิ่งทำเกษตรปากแม่น้ำโขง

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 9 พ.ย. 2017

เวียดนามจัดโซนนิ่งทำเกษตรปากแม่น้ำโขง

เวียดนามเตรียมลดพื้นที่ปลูกข้าว แล้วหันมาใช้วิธีการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และใช้การเพาะปลูกแบบผสมผสานแทน รวมทั้งจัดโซนนิ่งปากน้ำโขงใหม่ เพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการขาดแคลนน้ำ