1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องสมุดหลังไมค์
  4. เบื้องหลังการแปล "ศิลปะแห่งการสื่อสาร"

เบื้องหลังการแปล "ศิลปะแห่งการสื่อสาร"

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 10 พ.ย. 2017

เบื้องหลังการแปล "ศิลปะแห่งการสื่อสาร"

สัมภาษณ์พิเศษ พระจิตตะสังวโร ถึงเบื้องหลังการแปลและความประทับใจ หนังสือ"ศิลปะแห่งการสื่อสาร" ซึ่งประพันธ์งานเขียนโดย พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ เป็นปรมาจารย์ ในพระพุทธศาสนามหายานนิกานเซน