1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. เมื่อมลพิษคร่าชีวิตประชากรโลก

เมื่อมลพิษคร่าชีวิตประชากรโลก

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 15 พ.ย. 2017

เมื่อมลพิษคร่าชีวิตประชากรโลก

ผลการศึกษาจากเว็บไซต์เดอะแลนเซท พบว่า มลพิษมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชากร 9 ล้านกรณีทั่วโลกเมื่อปี 2015 โดยเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำ ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า มลพิษทางอากาศคร่าชีวิตคนไทย 2.2 หมื่นคนต่อปี