1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องสมุดหลังไมค์
  4. ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 2

ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 2

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 31 ต.ค. 2017

ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 2

"ศิลปะแห่งการสื่อสาร" หนังสือที่ทำให้เราเข้าถึงวิธีการฟังอย่างมีสติ วิธีการแสดงออกโดยใช้คำพูดจากภายในใจเราอย่างแท้จริง ประพันธ์งานเขียนโดย พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ เป็นปรมาจารย์ ในพระพุทธศาสนามหายานนิกานเซน