1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ผู้หญิงกับประจำเดือนไม่ปกติ

ผู้หญิงกับประจำเดือนไม่ปกติ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 4 ต.ค. 2017

ผู้หญิงกับประจำเดือนไม่ปกติ

พบกับเรื่องราวของผู้หญิงกับประจำเดือนที่มาทุกเดือนแต่ไม่ปกติ สร้างความกังวลวุ่นวายถึงความไม่ปกตินี้ กับ พญ.อรวิน วัลลิภากร : สาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี