1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. ศาสตร์สร้างสุข ตอน 2

ศาสตร์สร้างสุข ตอน 2

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 4 ต.ค. 2017

ศาสตร์สร้างสุข ตอน 2

วัดดัชนีความสุขคนไทยและผู้คนทั่วโลก อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีความสุขเพิ่มขึ้น ก่อนจะทำความรู้กับวิชาที่ว่าด้วยการสร้างความสุข