1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 26 ก.ย. 2017

ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

รายการ "โรงหมอ" พาไปสำรวจสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย ... สาเหตุ ปัจจัย สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมรอบกาย อะไรคือสิ่งกระตุ้น กับประเด็น "ป้องกันการฆ่าตัวตายโลก" กับ นายแพทย์ ณัฐกร จำปาทอง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์