1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. สื่อออนไลน์กับการฆ่าตัวตาย

สื่อออนไลน์กับการฆ่าตัวตาย

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 20 ก.ย. 2017

สื่อออนไลน์กับการฆ่าตัวตาย

พฤติกรรมการบริโภคสื่อบนโลก Social Media ส่งผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด โดยเฉพาะด้านมืดของจิตใจที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว

ติดตามประเด็น "สื่อออนไลน์กับการฆ่าตัวตาย" ในรายการ "โรงหมอ"  โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล