1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โภชนาการวัยเรียน (6-12 ปี)

โภชนาการวัยเรียน (6-12 ปี)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 19 ก.ย. 2017

โภชนาการวัยเรียน (6-12 ปี)

โภชนาการสำคัญของเด็กอายุ 6-12 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียน มีความสำคัญด้านพัฒนาการความจำ สติปัญญา และอารมณ์

ติดตามประเด็น "โภชนาการวัยเรียน" ในรายการ "โรงหมอ" โดย พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต