ศาสตร์สร้างสุข

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 13 ก.ย. 2017

ศาสตร์สร้างสุข

วัดดัชนีความสุขคนไทยและผู้คนทั่วโลก อะไรคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีความสุขเพิ่มขึ้น ก่อนจะทำความรู้กับวิชาที่ว่าด้วยการสร้างความสุข

3 ความคิดเห็น

Soraj Buasri

android

13 ก.ย. 2017 15:46

Soraj Buasri

android

13 ก.ย. 2017 15:46

Soraj Buasri

android

13 ก.ย. 2017 15:46