เมืองที่โลกลืม

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 6 ก.ย. 2017

เมืองที่โลกลืม

เมืองที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต วันนี้กลับจางหายไปจากการรับรู้ของผู้คนทั้ง ๆ ที่ยังคงความสำคัญบนสายธารเศรษฐกิจการเมืองโลกปัจจุบัน