1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. สร้างทีมบำบัดออฟฟิศซินโดรม

สร้างทีมบำบัดออฟฟิศซินโดรม

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 ก.ย. 2017

สร้างทีมบำบัดออฟฟิศซินโดรม

ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ได้ขยับร่างกายไปไหนเลย สะสมนานเข้ากลายเป็นภาวะ "ออฟฟิศซินโดรม" ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวในหลายปีที่ผ่านมา และด้วยจำนวนผู้ให้ความรู้และผู้เชี่ยวชาญมีจำนวนน้อย จึงต้องสร้างทีมเพื่อให้ความรู้และสอนการบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม ที่ริเริ่มโดย นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา : นวัตกรต้านออฟฟิศซินโดรม