1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี Smart Citizen

สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี Smart Citizen

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 17 ส.ค. 2017

สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี Smart Citizen

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เตรียมดำเนินงานด้านพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ด้วยการออก พระราชบัญญัติสุขภาพจิตและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตแห่งชาติ 20 ปี สู่การเป็น Smart Citizen โดย นายแพทย์ ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ : รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข