ปลาโอเมก้า 3

ประมงจังหวัดสกลนคร เตรียมยกระดับปลาสวาย ด้วยการเปลี่ยนจากชื่อปลาสวาย เป็นปลาโอเมก า3 หลังพบว่า คนไทยไม่นิยมบริโภค ขณะที่เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยง เพราะราคาถูก ทั้งที่ปลาสวายมีโอเมกา 3 สูงกว่าปลาทะเลน้ำลึกบางชนิด