1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ภาวะโภชนาการแต่ละช่วงวัย (ตอนที่ 1)

ภาวะโภชนาการแต่ละช่วงวัย (ตอนที่ 1)

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 14 ส.ค. 2017

ภาวะโภชนาการแต่ละช่วงวัย (ตอนที่ 1)

อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับช่วงและวัยของแต่ละคนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมและโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ติดตามประเด็น ภาวะโภชนาการแต่ละช่วงวัย (ตอนที่ 1) กับ พ.ต.ต. หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช : ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์