1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องสมุดหลังไมค์
  4. ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม สัมภาษณ์พิเศษ "สรรใจ แสงวิเชียร"

ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม สัมภาษณ์พิเศษ "สรรใจ แสงวิเชียร"

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 9 ส.ค. 2017

ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม สัมภาษณ์พิเศษ "สรรใจ แสงวิเชียร"

ห้องสมุดหลังไมค์เทปพิเศษส่งท้าย "ชีวิตอุทิศเพื่อสยาม" กับการสัมภาษณ์ "ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร" ผู้มีข้อมูลความรู้เกี่ยว นพ.จอร์จ บี.แมคฟาแลนด์ ผู้เป็นดั่งอิฐก้อนแรกของศิริราช พร้อมเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทย