ปฎิรูปเกษตร ยุค 4.0

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 28 ก.ค. 2017

ปฎิรูปเกษตร ยุค 4.0

ติดตามแนวทางปฏิรูปภาคการเกษตรของไทย ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงหลักสำคัญของการปฎิรูป คือ การเกษตรต้องใช้นวัตกรรมแบบอัจฉริยะ ทั้งการผลิต การแปรรูปและการตลาด