1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โครงการฉันดีมีสุขแด่พระสงฆ์ห่างไกลโรค NCDs

โครงการฉันดีมีสุขแด่พระสงฆ์ห่างไกลโรค NCDs

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 12 ก.ค. 2017

โครงการฉันดีมีสุขแด่พระสงฆ์ห่างไกลโรค NCDs

ช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์อย่างหนึ่งคือ การออกบิณฑบาตร เพื่อให้ญาติโยมร่วมทำบุญในช่วงเช้า แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ในขณะนี้คือ อาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาตร มีปริมาณคอลเรสเตอรอล เค็ม หวาน มากเกินไป จนนำไปสู่การเป็นโรค NCDs

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ฉันดีมีสุข" แต่พระภิกษุสงฆ์ ทิศทางของกิจกรรมนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามกับ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จะมาเล่ากิจกรรมนี้ให้เข้าใจ