1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 11 ก.ค. 2017

เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ คุณภาพชีวิตและการปรับตัวย่อมต้องเริ่มต้นอีกครั้ง วัยเกษียณถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้สูงอายุอีกด้วย แต่การเป็นผู้สูงอายุให้มีคุณภาพจะต้องทำอย่างไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษร สำเภาทอง // ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์