1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. บทเรียนไฟไหม้ตึกสูงในลอนดอน

บทเรียนไฟไหม้ตึกสูงในลอนดอน

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 29 มิ.ย. 2017

บทเรียนไฟไหม้ตึกสูงในลอนดอน

เหตุเพลิงไหม้เกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กลายเป็นอีกกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า อาคารเก่าและตึกสูงควรจะมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เพราะแม้จะมีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้ แต่ก็ยังพบว่า มีอาคารเก่าจำนวนมาก ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันและรับมืออัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน