1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. รัฐสภาญี่ปุ่น ผ่านกฎหมายสละราชสมบัติสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

รัฐสภาญี่ปุ่น ผ่านกฎหมายสละราชสมบัติสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 12 มิ.ย. 2017

รัฐสภาญี่ปุ่น ผ่านกฎหมายสละราชสมบัติสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ

รัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมพรรษา 83 พรรษาสละราชสมบัติ ได้ตามพระราชประสงค์