1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. จีนพัฒนาห้องน้ำใหม่/ห้ามคดีล่วงละเมิดทางเพศออกนอกประเทศออสเตรเลีย

จีนพัฒนาห้องน้ำใหม่/ห้ามคดีล่วงละเมิดทางเพศออกนอกประเทศออสเตรเลีย

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 8 มิ.ย. 2017

จีนพัฒนาห้องน้ำใหม่/ห้ามคดีล่วงละเมิดทางเพศออกนอกประเทศออสเตรเลีย

- จีนพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและลดเสียงวิพากษ์จากนักท่องเที่ยว

- ออสเตรเลียเตรียมประกาศใช้กฎหมายห้ามผู้ที่มีคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กออกต่างประเทศตลอดชีวิต