1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. สัดส่วนประชากรญี่ปุ่นไม่เท่ากัน "โสดครองเมือง"

สัดส่วนประชากรญี่ปุ่นไม่เท่ากัน "โสดครองเมือง"

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 30 พ.ค. 2017

สัดส่วนประชากรญี่ปุ่นไม่เท่ากัน "โสดครองเมือง"

เมื่อประเทศญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุจากสถานการณ์การให้กำเนิดอยู่ในอัตราที่ต่ำ ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลง ทำให้การหาคู่ครองเริ่มมีระยะห่างและเปอร์เซ็นการครองโสดเพิ่มขึ้น และยังพบปัญหาสัดส่วนประชากรไม่สัมพันธ์กัน ผู้ชาย 1 คน ต่อผู้หญิง 5 คน นั้นหมายความว่า ผู้หญิงอีก 4 คนจะต้องอยู่ในสถานภาพ "โสด" ฟังเรื่องนี้ได้ใน "หน้าต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์​ และ ปารณีย์ จันทรกุล