1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. สถานะทางสังคมของ “เซ็กซ์ทอย”

สถานะทางสังคมของ “เซ็กซ์ทอย”

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 7 เม.ย. 2017

สถานะทางสังคมของ “เซ็กซ์ทอย”

พิกัดเพศ ตอน สถานะทางสังคมของ “เซ็กซ์ทอย”  การรับรู้และรับมือที่แตกต่างอย่างสุดขั้วของแต่ละประเทศ ..บอกอะไร? เป็นไปได้หรือ? ที่ "เซ็กซ์ทอย" จะเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพมีมาตรฐาน คุณภาพ และดีไซน์ ..แบบ "ไม่ดาร์ก"

คลิปเสียงที่คล้ายกัน