วันคนโสดในจีน

14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก ที่คู่รักเพิ่มเติมความหวาน... แต่ที่ประเทศจีนจัดกิจกรรมคนโสด ติดตามเรื่องราวความรักช่วง หน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน