1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. เสียงจากผู้หญิงชายขอบ

เสียงจากผู้หญิงชายขอบ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 10 ก.พ. 2017

เสียงจากผู้หญิงชายขอบ

#พิกัดเพศ ตอน เสียงจากผู้หญิงชายขอบ • แอพ MOTECH เสริมงานผดุงครรภ์ในกานา • ผู้หญิงในสงครามซีเรีย ทำไมอยากมีลูก • คุยกับ หน่อแอริ ทุ่งเมืองทอง ปกาเกอะญอ บ้านห้วยอีค่าง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ว่าด้วยปัญหาสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงกลุ่มชาติพันธุ์

คลิปเสียงที่คล้ายกัน