1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. คนพิการกับสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

คนพิการกับสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 17 ม.ค. 2017

คนพิการกับสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

พิกัดเพศ ตอน คนพิการกับสิทธิสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ • สิทธิทางเพศของคนพิการ ประเด็นที่สังคมมองข้าม • สัมภาษณ์ อาจารย์มณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่คนพิการต้องเผชิญ