ด้วงสาคู

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ระบาดในญี่ปุ่น ทางการเม็กซิโกแจ้งยกเลิกห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยที่ระงับไปตั้งแต่ปี2556 ยุโรปประกาศให้แมลงเป็นโนเวลฟู้ดหรืออาหารชนิดใหม่ที่มีประโยชน์กับมนุษยชาติ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยให้ปรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ชาวประมงที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นสามารถขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้

คลิปเสียงที่คล้ายกัน